แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเตรียมวางแผนการจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 16
คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 14
รายงานการประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 43
การประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 65
การประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่3 และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มนาแปลงใหญ่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 67
รายงานการประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 97
รายงานการประชุม หน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 107
รายงานการประชุม หน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 221
รายงานการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 144
รายงาน การประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 142