แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 35
รายงานการประชุม หน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 30
รายงานการประชุม หน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 71
รายงานการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 48
รายงาน การประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 65
ลดเผา ลดควัน เพื่อคนลำปางบ้านเฮา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 88
ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 85
ขอความร่วมมือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาเป็นธรรม เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 50
รายงานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับซื้อขายข้าว กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 54
สนช. ชง พ.ร.บ.ข้าว เชื่อ เป็นจุดเริ่มต้น 'ชาวนา' ปลดหนี้ ลืมตาอ้าปาก อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1350929 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 157