แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 0
ขอความร่วมมือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาเป็นธรรม เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 0
รายงานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับซื้อขายข้าว กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
สนช. ชง พ.ร.บ.ข้าว เชื่อ เป็นจุดเริ่มต้น 'ชาวนา' ปลดหนี้ ลืมตาอ้าปาก อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1350929 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 27
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผุ้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 34
ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 35
เตือนภัยโรคไหม้ข้าว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 31