แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้รวบรวมและตัวแทนจังหวัดลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 398