ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่2)        

อ่านต่อ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร  

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร      

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฏาคม 2560

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน  

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม          

อ่านต่อ

พิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ